Hoe kan LOB worden gebruikt voor de leerling?

Loopbaanoriëntatie en begeleiding heeft een plek binnen SEN-app. Als leerlingen leren in de praktijk, is het in de ogen van sommigen al onderdeel van LOB-activiteiten. Zaken die behoren tot LOB kunnen op verschillende plekken worden toegevoegd aan een LOB-dossier door de leerling. LOB is een mentorfunctie, wat inhoudt dat de bestanden en beschrijvingen die leerlingen uploaden alleen te zien zijn voor Mentoren en Admin-docenten.

LOB-dossier en toevoegen documenten aan het dossier
Een leerling kan ook documenten en reflecties toevoegen bij opdrachten, vakken of afspraken in de agenda en bij deze documenten en reflecties aangeven dat deze in het LOB dossier horen. Op het profiel van de leerling vind je onder ‘LOB documenten & reflecties’ alle documten en reflecties van de leerling die aangemerkt zijn als LOB.

1. Je kunt bij een vak aanmaken/wijzigen aangeven dat het vak behoort tot het LOB dossier van een leerling.Alle documenten die bij het vak worden geüpload door een leerling komen nu standaard in het LOB-dossier. Dit kan in onderstaande afbeelding uiteraard ook uit worden gezet en bij vakken die niet aangemerkt staan als LOB worden aangezet.


LET OP! Als het vak wordt aangemerkt als LOB kunnen alleen mentoren en admin-docenten de geüploade documenten zien. 

2. Documenten en bestanden voor LOB kunnen ook worden geüpload via zij-menu -> Documenten. Hier staan alle documenten en kan worden gefilterd naar LOB-documenten met een filter.


3. De leerling voegt een bijlage toe aan de agenda afspraak


LOB-dossier bekijken als Mentor
Wanneer je als mentor op het profiel van een leerling onder Voortgang filtert op LOB dossier krijg je alle voortgang te zien die de leerling gemaakt heeft voor vakken die behoren tot het LOB dossier. Zie het roze schuifje in de afbeelding hieronder.


LOB-documenten bekijken als mentor
In hetzelfde leerlingoverzicht vind je de documenten die zijn toegevoegd aan vakken en LOB-vakken.