School aanmelden en inloggen

Nadat overeengekomen is dat de school met SEN-app gaat werken, is er basis-informatie van de school nodig. Bijgevoegd is het aanmeldingsformulier. Klik op de link om dit Excel formulier te downloaden. Vul het in en stuur het naar info@sen-app.nl
De volgende informatie wordt gevraagd:

(Volledige) naam van de school:
Dit is de naam die te zien is door iedereen in het netwerk. Het is belangrijk om herkenbaar te zijn voor het netwerk van bedrijven en scholen en om te zien om welke locatie van de school het gaat. 
Bij meerdere locaties dient er duidelijk aangegeven te worden om welke locatie het gaat of dat meerdere locaties onder één schoolnaam komen te staan. Alle leerlingen,  docenten en vakken komen dan in één SEN-app omgeving. Als er wordt gekozen voor losse locaties, dan komen leerlingen, vakken en docenten per locatie in een andere SEN-app omgeving.

Adresgegevens:
Het adres is momenteel enkel te zien voor bedrijven in het netwerk.

Naam, mailadres en telefoonnummer van hoofdbeheerder/contactpersoon:
Het is handig om te weten met wie SEN-app contact kan opnemen voor updates en invulling van de schoolomgeving.

Inloggen:
Bijlagen
Aanmeldingsformulier - school.xlsx
404kb