Hoe werkt de functie urenoverzicht (cofinanciering)?

In het zij-menu onder ‘Urenoverzicht’ vind je een overzicht van alle uren die leerlingen van je school gemaakt hebben bij een bedrijf. Dit zijn uren waarbij een leerling bij een leerbedrijf is geweest en de aanwezigheid van de leerling is afgetekend. De tijd die een bedrijf niet vergoed hoeft te hebben, maar besteedt aan het begeleiden van een leerling of student is een soort schenking aan de school. Als er meerdere leerlingen op bezoek komen is daar in principe ook meer begeleiding voor nodig. Zijn er dus 5 leerlingen die 3 uur lang bij een bedrijf zijn, dan wordt er 15 uur geregistreerd bij het bedrijf.

Door te klikken op een rij zie je gespecificeerd voor een bedrijf op welke momenten leerlingen van je school bij dat bedrijf geweest zijn. Vanuit daar kun je weer doorklikken naar de afspraak die bij het bedrijf gemaakt is om te zien welke specifieke leerlingen aanwezig waren en wellicht ook welke niet.

Deze functie heeft meerdere doelen:
1. Het overzichtelijk hebben van het aantal uren dat leerlingen doorbrengen in het bedrijfsleven om het gat dichten tussen onderwijs en praktijk te dichten.
2. Als school met trots kunnen delen dat er een focus ligt op leren in de praktijk en te laten zien dat hier veel aan wordt gedaan binnen het netwerk met bedrijven.
3. Het in beeld brengen van de gemaakte uren ten behoeve van de cofinanciering voor bijvoorbeeld de STO-regeling.

Voornamelijk voor de Sterk Techniek Onderwijs regeling is cofinanciering een groot onderdeel van de financiering. Buitenschools leren hoort ook bij een deel tijd dat wordt geïnvesteerd in het bedrijfsleven om leerlingen daadwerkelijke onderdelen van vakken te laten doen in de praktijk. Via een afspraak met de landelijke werkgroep Sterk Techniek Onderwijs is het geregeld dat 25% van de tijd die een leerling/student aanwezig is bij een bedrijf, opgaat aan begeleiding die een school vaak niet hoeft te betalen. In deze gevallen wordt de tijd middels een vast uurtarief van €50,- gerekend tot cofinanciering. 

Het vastleggen van aanwezigheid heeft als uitwerking dat het handig is voor je eigen administratie maar ook om bijvoorbeeld de cofinanciering vast te stellen voor de STO-regeling. Je kunt zelf de periode kiezen waarin je de uren wilt zien.