Wat zijn netwerken in SEN-app?

SEN-app is een netwerkplatform. Dit betekent dat dit de administratieve communicatie voor zover mogelijk uit handen neemt van scholen, leerlingen en bedrijven. Dit netwerk komt tot stand doordat:
(1) Scholen uit een bestaand netwerk zoals STO-regio's, scholengemeenschappen, landelijke verenigingen zich aanmelden voor SEN-app. Dit gebeurt individueel of op basis van een afgesproken regeling met de overkoepelende partij.
(2) Bedrijven zich aanmelden bij SEN-app naar aanleiding van een bestaande samenwerking met een school of instelling, door nieuwe samenwerkingen of vanuit partijen uit het bedrijfsleven die doorhebben hoe belangrijk het is onderwijs te integreren in de praktijk. 

Door in het zij-menu te gaan naar ‘Netwerken’ vind je als admin-docent een overzicht van alle netwerken waar de school bij aangesloten is. Door op ‘Details’ te drukken kun je zien welke leerbedrijven en scholen bij een netwerk zijn aangesloten. Leerlingen kunnen vakken en opdrachten laten aftekenen door docenten en praktijkbegeleiders van scholen en leerbedrijven die aangesloten zijn bij het netwerk waar de leerling ook onder valt.

Ontbreekt er een school of leerbedrijf in een netwerk, ontbreekt een netwerk geheel of zijn er andere onjuistheden? Neem dan contact op met support@sen-app.nl.