Hoe benader ik welke bedrijven voor een samenwerking?

STERA Stappenplan benaderen bedrijven

SEN-app is ontstaan uit een samenwerking met STERA. Vanuit de ervaring die is opgedaan, is het volgende stappenplan opgesteld om samen te werken met bedirjven. We noemen hier bedrijven maar dit zouden ook instellingen of organisaties kunnen zijn.

 1. Ga na met welke bedrijven je als school contact hebt, wat deze bedrijven doen en met welke middelen.

 2. Ga na welk belang het bedrijf zou kunnen hebben om leerlingen bij hen op en welke wederdienst je zou kunnen verzorgen.

 3. Inventariseer welke bedrijven hebben geïnvesteerd in een relatie met de school (door aanbieden van stages, excursies, gastlessen, sponsoring materiaal etc.)

 4. Inventariseer welke delen van het curriculum bij deze bedrijven en instellingen zouden kunnen passen.

 5. Selecteer werkstukken/onderdelen die redelijk eenvoudig in een bepaald bedrijf gedaan zouden kunnen worden. Maak daar een korte beschrijving van, waarin duidelijk staat wat je vraagt, hoe je denkt dat te organiseren en hoe je het bedrijf ontzorgt.

 6. Maak een afspraak met een beslisser (liefst met iemand van de werkvloer die het zou moeten uitvoeren erbij).

 7. Bespreek de belangen van leerling, bedrijf en school. Bespreek de modules van vakken die bij het bedrijf uitgevoerd zouden kunnen worden. Vaak willen en kunnen bedrijven meer dan dat je vooraf bedacht hebt of durfde vragen. Wees daarop voorbereid en ga daar serieus op in.

 8. Als men positief reageert, geef dan aan wat de vervolgstappen zouden kunnen zijn. Wees duidelijk in wat jij zult doen en wat de verwachtingen van het bedrijf zijn. Maak een vervolgafspraakmet de juiste personen.

Maak het concreet

Als er afspraken gemaakt worden met een bedrijf, zorg dan dat de volgende punten duidelijk worden:

 • Wie zijn de contactpersonen binnen de school en voor welke onderdelen?
 • Welke keuzevakken/modules kunnen uitgevoerd worden bij dit bedrijf?
 • Met wie ga je dat inhoudelijk vormgeven? Neem daarbij indien mogelijk contact op met een vakinhoudelijk expert. Je kunt ook via info@sen-app.nl vragen om een vakinhoudelijk expert. 
 • Welke leerlingen gaan op welk moment met welke begeleider aan de slag? Deze informatie moet in SEN-app worden ingevoerd door de admin-docent.
 • Koppel de afspraken terug naar collega's en betrokkenen. Evalueer waar mogelijk.
Voor meer tips, lees dit blog op SEN-app.nl.