Wat is het Portfolio Dashboard?

Het Portfolio Dashboard is ontwikkeld vanuit de vraag van de Arnhemse scholen Het Westeraam en Maarten van Rossem om het portfolio dat zij hanteren te digitaliseren. Dit portfolio heeft als doel om voor leerlingen en mentoren de ontwikkelingen van de leerling in beeld te brengen en te volgen. Met het Portfolio Dashboard wordt de ontwikkelingen van (vak)vaardigheden van de leerling inzichtelijk gemaakt. Dit kan gebruikt worden als input voor mentoraat, coachgesprekken, driehoeksgesprekken, voortgangsgesprekken en evaluaties. Met het Portfolio Dashboard wordt het voor leerlingen ook duidelijk welke vaardigheden en taken er van hen verwacht worden.


SEN-app leent zich goed voor het digitaliseren van de portfolio werkwijze doordat alle partijen al een rol hebben binnen SEN-app. SEN-app hanteert het uitgangspunt dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid en regie hebben over hun leerproces. Dit sluit goed aan bij het Portfolio Dashboard, waarin leerlingen zelf ontwikkeldoelen kunnen opstellen, zichzelf kunnen beoordelen op vaardigheden en kunnen laten zien waar ze trots op zijn door bestanden en foto’s te uploaden.